Výbor dospěl k závěru, že Británie splnila podmínky pro odvolání embarga, tedy že se podřídila všem pokynům Evropské unie zaměřeným na likvidaci BSE. Už před dvěma lety poklesl výskyt BSE v Británii pod 200 případů na milión kusů dobytka.

Zákaz byl zrušen pro všechny kusy hovězího narozené po srpnu 1996. Restrikce ovšem nadále platí na maso prodávané společně s kostí či obsahující míšní tkáň.

Hlavním odbytištěm britského hovězího budou v první etapě vývozu Nizozemsko, Řecko a Itálie.

Na lidskou formu nemoci šílených krav, tzv. Creutzfeldt-Jakobovu chorobu, zemřelo v Británii a v Evropě více než 160 lidí.