V meziročním srovnání byl za posledních dvanáct měsíců dovoz do ČR nižší o 0,5 procenta a vývoz zůstal na stejné úrovni. Po sezónním očištění byl v dubnu v meziměsíčním srovnání s březnem vyšší dovoz o 2,3 % a vývoz o 3,1 %.

Obchodní bilanci ovlivnil zejména dovoz letadel v hodnotě 3,4 mld. Kč. Výrazný byl i růst dovozu silničních vozidel o 2,2 mld. Kč při růstu vývozu jen o 0,3 mld. Kč. Pozitivně bilanci ovlivnilo především zvýšení vývozu strojů a zařízení pro průmysl o 1,6 mld. Kč a výpočetní techniky o 0,6 mld. Kč.

Nejvíce se zlepšíla bilance s Rakouskem

Nepříznivě se vyvíjel zejména obchod se Spojenými státy (výrazný růst dovozu při poklesu vývozu vedl ke zvýšení schodku o 2,7 mld. Kč), Německem (rychlejší růst dovozu než vývozu znamenal snížení aktiva o 1,9 mld. Kč) a Čínou (růst pasiva o 0,9 mld. kč). Naopak nejvíce se zlepšila bilance v obchodě s Rakouskem (zvýšení aktiva o 1,2 mld. Kč) a se Spojeným královstvím (zvýšení aktiva o 0,5 mld. Kč).

V lednu až dubnu meziročně vzrostl dovoz o 6,7 % a vývoz o 5,2 %. Schodek obchodní bilance představoval 15,9 mld. Kč.

Zpřesnění údajů od Generálního ředitelství cel

Ze zpřesněných údajů celní statistiky dodaných Generálním ředitelstvím cel k 20. květnu vyplývá, že hodnota vývozu zboží z České republiky se za první čtvrtletí roku zvyšuje o 7,4 miliardy korun z původních 323,5 miliard vykázaných 23. dubna. U dovozů se pak původně vykázaná částka 338,4 miliard snížila o 0,3 miliard korun. Po dohodě s ČSÚ zpřísnilo Generální ředitelství cel od února kontroly při zpracování vybraných dokladů a provedlo změny v organizaci zpracování dat.

Při prověřování údajů za I. čtvrtletí se ukázalo, že chyba kontrolního programu GŘC způsobila podhodnocení lednového vývozu o 1,9 mld. Kč. Zpřesnění březnového vývozu o 5,1 mld. Kč způsobily tři příčiny: chyba programu zpracovatelské linky GŘC ve výši 1,8 mld. Kč, zpracování dokladů dodaných po uzávěrce 0,8 mld. Kč a opravy dokladů, které nebyly dokončeny před uzávěrkou ve výši 2,5 mld. Kč, uvádí ČSÚ.