Příčiny propuštění pro nadbytečnost nesmí spočívat v osobě zaměstnance, ale v tom, že firma snižuje počet pracovníků nebo mění strukturu. Námitka zaměstnanců, že nemohou být nadbyteční, neboť firma přijímá další pracovníky a zvyšuje se tak jejich počet, neobstojí. Pro platnost výpovědi není nutné, aby v okamžiku jejího podání, byly organizační změny již realizovány.

Neplatná výpověď by byla, pokud by sice na pracovišti probíhaly organizační změny, avšak podnik by chtěl rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem na zcela odlišném pracovišti nebo vykonávajícím práce, které nejsou s reformami v žádném vztahu.

Firma nemůže propustit žádného ze zaměstnanců, kteří podléhají zvláštní právní ochraně podle par. 48 odst. 1 zák. práce, tedy je-li například pracovník na rodičovské dovolené. Podnik je dále povinnen zajistit některým zaměstnancům, s nimiž se chce rozloučit pro nadbytečnost, novou vhodnou práci. Jedná se například o osamělé ženy nebo muže trvale pečující o dítě mladší 15 let či zdravotně postižené, kteří nejsou zabezpečeni důchodem. Nenajde-li firma pro ně jiné místo, výpověď jim dát nesmí.

Podrobněji čtěte v pondělním Právu, příloze Firma.