Podle materiálu bude na rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2013 potřeba téměř bilión korun. V letech 2007 až 2013 bude na investice na silnicích, železnici, vodní cestě a letištích potřeba 728 miliard korun, na údržbu 171 miliard korun.

Plán počítá se třemi variantami výdajů, které do infrastruktury půjdou: restriktivní, minimalistickou a rozvojovou. Pro dopravce je ale přijatelný jedině tzv. rozvojový scénář, který počítá s částkami kolem 100 miliard korun ročně v letech 2007 až 2010 a později s částkami kolem 150 až 200 miliard korun.

Restriktivní varianta počítá s postupným snižováním výdajů do infrastruktury až na 50 miliard v roce 2009. Později by měly výdaje opět růst, avšak ani v roce 2013 by nepřekonaly současnou úroveň. Minimalistická varianta zase počítá s postupným zvyšováním výdajů na 100 až 120 miliard do roku 2010 a později do 140 miliard korun ročně.