Vrchní a městský soud v Praze žádaly, aby byly zrušeny paragrafy, podle nichž bytové družstvo musí na žádost družstevníka převést jím užívaný byt do osobního vlastnictví.

Pokud by se tak stalo, mělo by to podle odborníků drtivý dopad na mnoho občanů. Návrh na zrušení části zákona upravujícího převody družstevních bytů do osobního vlastnictví podaly soudy v souvislosti s případem Bytového družstva Kavčí skála v Říčanech u Prahy.

Na majetek družstva byl vyhlášen konkurs

Družstvo se dostalo do potíží při stavbě nástavbových bytů. Na jeho majetek byl vyhlášen konkurz v roce 1998. Do konkurzní podstaty zahrnul její druhý správce Tomáš Koranda, na rozdíl od jeho předchůdkyně, i byty již převedené do osobního vlastnictví, které majitelé řádně zaplatili. Nyní usilují sérií žalob o vyloučení svých bytů z konkurzu. Ten byl podle vlastníků bytů vyhlášen neoprávněně a účelově a je cestou k majetkovému ovládnutí celého sídliště.

Ústavní soud také potvrdil, že družstevní byty převedené do osobního vlastnictví nemohou být zahrnuty do konkurzní podstaty družstva. "Tímto rozhodnutím ÚS skončily veškeré polemiky. Ti, co převedeno mají, se nemusejí obávat, že by jejich převod mohl být zpochybněn, a ti, co převedeno ještě nemají, budou mít nárok zachován, i kdyby v družstvu došlo ke kolizní situaci," řekla ve středu bývalá předsedkyně Bytového družstva Kavčí skála v Říčanech a starostka Říčan Adriena Mrázová.