Malým a středním podnikatelům postiženým letošní povodní nabízí cenově zvýhodněné záruky za bankovní úvěry nový program Rekonstrukce, vyhlášený ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). "Záruka je poskytována až do výše 90 % jistiny úvěru a nesplacených úroků nepřesahujících 20 % zůstatku jistiny úvěru," uvádí MPO na svém webu.

Drobným podnikatelům s méně než deseti zaměstnanci může být kromě toho poskytnuta dotace až do výše 10 procent uznatelných nákladů na obnovu podnikatelské činnosti, maximálně však jeden milión korun. Záruky za bankovní úvěry a tyto dotace budou poskytovány prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Více čtěte v pondělním Právu v příloze Firma

 

V pondělním Právu, příloze Firma čtěte:
Kdo a kde může žádat o dotace a kdy budou k dispozici
Jak se vyrovnat se zaměstnanci
Co dělat, když je zničené účetnictví
Jak jednat s pojišťovnou a na co nezapomenout
Co dělat, když nemůžete najednou splácet úvěr
Pozor na obchodní závazky!
Jak zachránit data ze zaplaveného účetnictví
Postup sanací