Politici soc. dem. ale dali už dříve najevo, že od základních principů návrhu nemůže ČSSD ustoupit.

Vládní návrh zákona úspěšně prošel na začátku května s podporou komunistů prvním čtením ve Sněmovně. Koaliční partneři byli výsledkem hlasování značně roztrpčeni. Návrh počítá s růstem cen nájemného maximálně o deset procent ročně. Růst zároveň nesmí překročit tzv. mezní hranici nájemného, to je průměrné nájemné všech bytů stejné velikosti a kategorie s regulovaným a tržním nájemným v dané lokalitě obce. To podle Němce povede k zakonzervování dnešního stavu.

Ministerstvo místního rozvoje prosazuje, aby se regulované a tržní ceny na trhu s byty rychle přibližovaly. "Není otázkou, o kolik nájemné ročně poroste, ale zda nastavíme systém, který na svém konci odstraní cenové deformace," doplnil Němec. Regulace podle MMR podporuje černý trh s byty, vede k chátrání bytového fondu a chrání bohaté nájemníky.