"Od změny si slibuji zrychlení a zlepšení fungování ČTÚ. Doufám, že se podaří napravit nedostatky, aby ČR dostála svým povinnostem vzhledem k Evropské komisi i k účastníkům trhu," uvedla Bérová na tiskové konferenci.

Stádníka, který podle ministryně ve funkci neplnil zejména závazky ČR vůči EU, by měla v radě na jeden rok nahradit poradkyně premiéra Marcela Gürlichová. Pětičlenná rada tak bude mít stejně jako dosud čtyři členy. Páté místo zůstane podle mluvčí ministerstva informatiky Kláry Volné zřejmě do voleb neobsazené.

Úřad podle ministerstva informatiky pod Stádníkovým vedením včas nezajistil úplné telefonní seznamy, informační službu o číslech a přenositelnost mobilních čísel. Evropská komise proto zahájila s ČR řízení pro porušení unijního práva. Úřad rovněž do konce ledna nezpracoval analýzy telekomunikačních trhů a do dnešní doby dokončil jen jednu z 18 analýz. Zhruba polovina z nich je rozpracovaná. [celá zpráva]

Stádník stál v čele úřadu v podstatě od jeho vzniku na počátku 90. let.