Sněmovna schválila Zákoník práce (ZP) 8. února. Nový pracovní kodex prosadili sociální demokraté a komunisté. Účinnost by měla nová norma nabýt 1. ledna 2007 a měla by nahradit současnou právní úpravu ZP, který schválili komunističtí zákonodárci v roce 1965. [celá zpráva]

Proti novele Zákoníku práce protestovala 16. března Federace strojvůdců. Na půl hodiny se zastavily vlaky. [celá zpráva]

Strojvůdcům se nelíbí paragraf 24 nového Zákoníku práce, který stanoví, že pokud se odborové organizace v jednom podniku nedohodnou při kolektivním vyjednávání na postupu, je zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s organizací, která má největší počet členů. Strojvůdci jsou přesvědčeni, že taková praxe by vedla k likvidaci menších odborových organizací.

ZP zavádí například takzvaná konta pracovní doby. Firmy by tak mohly využívat své pracovníky tehdy, kdy by pro ně měly práci. V době s menším počtem zakázek by lidé měli pracovní dobu kratší. Celkový odpracovaný čas by se sčítal v kontech pracovní doby, nepřesáhl by ale dosud obvyklé množství.

Spory hlavně o pravomoci odborů

Spory vyvolávaly hlavně pravomoci odborů. Podle nové normy by měly odbory kontrolovat bezpečnost práce a při jejím ohrožení by mohly rozhodnout o zastavení výroby. Podle některých podnikatelů tak odboráři chtějí ovlivňovat hospodářskou politiku firem.

Odbory by mohly podle nového zákoníku zastupovat zaměstnance, kteří nejsou jejich členy, i v individuálních otázkách, jakými jsou výpověď, převedení na jinou práci nebo práce přesčas, uvedla předsedkyně senátního sociálního výboru Alena Palečková (ODS).