Filozofií návrhu je podle Mlynáře maximální ochrana občana na internetu. Na změnu čeká mj. zákon o elektronickém podpisu, který by měl být rozšířen o institut elektronického agenta, který by umožnil úřadům podepisovat dokumenty v elektronické podobě.

Také občanský a obchodní zákoník budou novelizovány tak, aby občané mohli uzavírat prostřednictvím internetu smlouvy. Změny zákonů o platebním styku a účetnictví zase mají umožnit internetovou fakturaci, vedení účetnictví na internetu a uzavírání obchodních smluv. O možnost využití internetu bude rozšířen zákon o dani z příjmů a o zadávání veřejných zakázek. Zadávání zakázek přes počítačovou síť by mělo přinést vyšší transparentnost a snížení korupce

 S elektronickým obchodováním mělo podle Českého statistického úřadu v roce 2001 zkušenost asi 30 procent podnikatelů, loni to mohlo být již asi 45 procent. Jedna třetina podnikatelů již přes internet koupila či prodala zboží. Pravidelně však využívá internet k obchodování a placení jen minimum firem.