Loňský rok byl z hlediska škod podle Kooperativy příjemným, protože nenastaly žádné katastrofické události. Letos se může ve výsledcích projevit počasí v zimě, kdy následkem tíhy sněhu nebo námrazy vzniklo klientům Kooperativy 6000 škod zhruba za 300 miliónů Kč.

Těžký sníh a námrazy způsobily klientům i ostatních domácích pojišťoven letos škody již za stovky miliónů korun, což je mnohonásobně více než v předchozích letech.  [celá zpráva]

Předpis pojistného neživotního pojištění vzrostl Kooperativě o 9,5 procenta a přesáhl 20 miliard korun. V životním pojištění nárůst pojistného překročil deset procent a předpis přesáhl šest miliard Kč. Podíl Kooperativy na trhu stoupl meziročně o 1,2 procentního bodu na 22,9 procenta. Počet pojistných smluv pojišťovny se zvýšil na 3,54 miliónu.

Hospodářské výsledky největších pojišťoven v roce 2005 v miliónech Kč
Pojišťovna 2005 2004
Česká pojišťovna 4600 4200*
Kooperativa 945 490
Allianz 635 650
ING 1150 959
*podle českého účetnictví
zdroj: ČTK