V letošním roce by mělo být od daně osvobozeno 50 procent dividendových příjmů a v letech 2004 až 2006 celých 100 procent. Toto snížení daní by však v roce 2007 vypršelo a dividendy by opět podléhaly běžné dani z příjmu, jejíž nejvyšší sazba činí 35 procent.

Návrh Senátu obsahuje i další prvky původního Bushova desetiletého plánu, například zrychlení plánovaného snížení daně z příjmu a daňové úlevy pro manžele. Počítá rovněž s daňovými úlevami pro podniky, které podpoří investice do nových zařízení.

Demokraté: Bush zvýhodňuje bohaté

Senát nyní bude muset konfrontovat svůj návrh s rozdílnou verzí Sněmovny reprezentantů, která schválila snížení daní o 550 miliard dolarů. "Návrh Sněmovny reprezentantů sice neruší daně z dividend, počítá však se snížením nejvyšší daňové sazby na dividendy a kapitálové příjmy na 15 procent," informovala v pátek agentura Reuters.

Bush původně navrhoval, aby celková daňová úleva v příštích deseti letech činila až 726 miliard dolarů. Demokraté však prohlásili, že Bushův plán je nezodpovědný a zvýhodňuje bohaté, jimž po snížení daní zůstane mnohem více než průměrným rodinám. Poukázali také na to, že plán prohloubí rozpočtový schodek.