Nyní musí podnikatel navštívit nejméně tři úřady a vyplnit až osm formulářů. Schválené předlohy ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky.

Podnikatelé budou moci provést několik úkonů, které museli dosud činit na různých úřadech, přímo na centrálních registračních místech (CRM). Ty budou působit na živnostenských úřadech. Prostřednictvím CRM bude možno provést vedle vlastního oznámení o založení živnosti také daňovou registraci a oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a pravděpodobně i příslušné zdravotní pojišťovně.

"Je to zásadní změna od Rakouska-Uherska, kdy nebude obíhat podnikatel úřady, ale přijde na jedno místo a informace mezi státními institucemi bude obíhat prostřednictvím elektronické cesty," řekl ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.