Podobně výrazný nárůst očekává i Miluše Kusendová, ředitelka pro vnější vztahy společnosti Monsanto. Tato firma se pohybuje na trhu GMO plodin. "Takzvaná Bt kukuřice by měla být na ploše dvou až tří tisíc hektarů," řekla ve středu Kusendová.

Podle zástupce ministerstva zemědělství se ale zatím nedá přesně říct, na jaké ploše se upravená kukuřice objeví, neboť zemědělci zatím dělají plány na letošní rok. "V letošním roce nárůst bude, ale těžko odhadnout, jestli to bude o 50 nebo 150 procent," řekl na konferenci Ivan Branžovský z ministerstva zemědělství.

Loni farmáři zaseli modifikovanou plodinu zejména na jižní Moravě a ve Středočeském kraji. Modifikovanou rostlinu, konkrétně Bt kukuřici odolnou vůči škůdci zavíječi, mohli použít poprvé.

Podle ministerstva zemědělství se Česko loni řadilo výměrou geneticky modifikované kukuřice na páté místo v EU. S plochou asi 50 000 hektarů drží prvenství Španělsko. Následuje Portugalsko, kde upravené kukuřice zaujímaly přibližně 750 hektarů, Francie s 500 hektary a Německo s 360 hektary. Největším producentem ve světě jsou Spojené státy s 49,8 miliónu hektaru za loňský rok, následuje Argentina, Brazílie, Kanada a Čína.