Česká republika požaduje po Německu několik věcí. Například důsledně trvá na konkrétním harmonogramu odvozu odpadů tam, kde se už podařilo určit viníka. Požaduje také po německé straně dodržování nařízení EU o přepravě odpadů a dále aby úřady prověřily evidenci firem, které odpad do ČR vyvážely.

Dále Česko chce, aby Německo podpořilo české výhrady k návrhu nové evropské směrnice o odpadech. "Navrhované změny by přinesly riziko, že se bohatší země EU budou zbavovat komunálního odpadu vývozem, a to především do ČR, Polska a Maďarska," uvedla mluvčí MŽP Karolína Šůlová.

Jednání v Drážďanech se zúčastnili zástupci ministerstev životního prostředí, odpovědných úřadů pro přepravu odpadu a zástupci celníků a policistů Saska, Saska-Anhaltska a Braniborska. Němci podle Šůlové přislíbili, že se předloženými podněty budou neprodleně zabývat.

Podle odhadů České inspekce životního prostředí leží v různých objektech na území Čech a Moravy zhruba 15 000 tun odpadů nelegálně dovezených v posledních měsících z Německa. Poprvé byly nelegální skládky odpadů koncem minulého roku odhaleny v Libereckém kraji, další jsou v Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji. [celá zpráva].

Seznam opatření proti dovozu ilegálního odpadu do ČR najdete zde.