Tržby rostly díky vysokým cenám výrobků, vyplývajících ze zvyšujících se cen ropy, i díky vyššímu objemu prodaných rafinérských výrobků. Objem zpracované ropy ve skupině Unipetrol dosáhl hodnoty 4,151 miliónu tun.

Benzina loni hospodařila se ztrátou 499 miliónů korun ve srovnání s prodělkem jednoho miliónu korun v roce 2004. Paramo vykázalo ztrátu 267 miliónů oproti zisku 157 miliónů korun předloni.

Nejvíce ziskovou firmou byl Chemopetrol

Nejvíce prosperující společností byl opět Chemopetrol, který loni vykázal čistý zisk 2,64 miliardy korun, což je nejlepší hospodářský výsledek v posledních deseti letech. V roce 2004 dosáhla firma čistého zisku 1,95 miliardy korun. Meziročně tak zisk zvýšila o 35 procent.

Kaučuk zvýšil čistý zisk meziročně o 64 procent na 455 miliónů korun. Spolana hospodařila s čistým ziskem 183 miliónů korun proti 118 miliónům korun v roce 2004. Stejně jako u Chemopetrolu je to její nejlepší výsledek v posledních deseti letech.

Unipetrol Rafinérie snížila čistý zisk o 498 miliónů na 563 miliónů korun. Hlavním důvodem byl pokles průměrných rafinérských marží. Mateřská společnost Unipetrol vytvořila čistý zisk 844 miliónů ve srovnání se 186 milióny korun v roce 2004.

Zisk skupiny Unipetrol v miliónech korun v roce 2004 a 2005
firma rok 2004 rok 2005
Chemopetrol 1950 2640
Unipetrol Rafinérie 1061 563
Spolana 118 183
Kaučuk 292 455
Paramo 157 -267(ztráta)
Benzina -1(ztráta) -499 (ztráta)
Celkem Unipetrol 4 000 3460
Zdroj: Unipetrol