Vychází z konkrétního typického příkladu jednoho poplatníka a jeho manželky, popisuje jednotlivé kroky a kromě toho ještě přidává podrobný komentář, jak si mají počínat v ostatních případech jiní poplatníci.

Za zdaňovací období 2005 se přiznání podává na novém tiskopisu, který je v levém dolním rohu označen jako vzor č. 12. Poprvé byl vydán pouze jeden typ daňového přiznání. Znamená to, že již neexistuje přiznání typu A ani B.

Na finančních úřadech poplatník obdrží formulář, který můžeme označit jako "základní část" daňového přiznání. Jeho automatickou součástí je i příloha č. 1 s pokyny k této příloze. Je určena pro ty, kdo mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.