Do doby vydání jejího rozhodnutí bude moci stát poskytovat dotace jednomu příjemci jen do výše 100 000 eur (2,8 miliónu korun) během tří let. Kvůli nedostatku peněz na ministerstvu bude dotace nově poskytovat Státní fond rozvoje bydlení.

Pokud by Evropská komise neschválila tento program do konce února, chystá se Martínek v březnu o této záležitosti s komisí jednat.

Více peněz než loni

Fond má na tyto účely pro letošní rok vyčleněno 400 miliónů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj mělo loni i předloni ve schváleném rozpočtu 220 miliónů korun, které se podařilo během roku o několik miliónů korun navýšit. Loni se díky tomuto programu podařilo opravit kolem 6 000 panelových bytů, v roce 2003 to bylo zhruba 10 000 bytových jednotek.

Dotace může krýt maximálně 40 procent skutečných nákladů, nejvýše však 55 000 korun na jeden byt v domě. Příjemcem může být fyzická i právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového bytového domu či bytu. Peníze může získat i společenství vlastníků.

Peníze jsou určeny na opravy panelových bytových domů postavených v letech 1950 až 1990. Směřovat musí na odstranění konstrukčních či funkčních vad a statických poruch nosných konstrukcí, zejména základů, nosných stěn, schodišť či stropních a střešních konstrukcí.