Průměrný schodek v převádění předpisů v ČR poklesl na 1,6 procenta, tedy zhruba 26 směrnic, a přiblížil se tak metě 1,5 procenta, kterou se vlády zavázaly splnit. Nejlépe se daří Litvě, nejvíce zaostávají Lucembursko a Řecko. Hranice 1,5 procenta dosáhlo 17 států, mezi nimi všichni noví členové EU s výjimkou Česka.

Navzdory pilnějšímu převádění předpisů se zemím unie nedaří snižovat počty případů porušování evropského práva v této oblasti, což svědčí buď o tom, že směrnice nejsou dodržovány, nebo o tom, že byly špatně harmonizovány. Cíle snížit počet řízení pro porušení práva o polovinu oproti roku 2003 se nepodařilo žádné zemi.

Poklesl pouze v případě Francie, Belgie, Rakouska, Irska a Nizozemska, u ostatních se zvýšil. Česká republika se 14 případy řízení pro porušení práva ocitla na sedmém místě z deseti nováčků, před Polskem a Maltou.

Deficit při přejímání směrnic EU v oblasti vnitřního trhu k 1. lednu 2006:
země procenta počet nepřijatých směrnic
Litva 0,4 6
Dánsko 0,7 11
Maďarsko 0,7 12
Finsko 0,8 13
Polsko 0,9 14
Švédsko 0,9 14
Kypr 1,1 18
Lotyšsko 1,1 18
Malta 1,2 19
Slovinsko 1,2 19
Nizozemsko 1,2 19
Německo 1,3 22
Estonsko 1,3 22
Slovensko 1,4 23
Británie 1,4 23
Rakousko 1,5 24
Španělsko 1,5 25
průměr EU 1,6 26
Francie 1,7 28
Belgie 1,8 29
Irsko 1,8 30
ČR 2,5 41
Itálie 3,1 50
Portugalsko 3,1 50
Řecko 3,7 60
Lucembursko 4,4 72
Zdroj: Evropská komise