Za 1. čtvrtletí vzrostla produkce podniků o 6,3 procenta. V březnu rostla zejména v oblasti dopravních prostředků a zařízení, pryžových a plastových výrobků a těžby nerostných surovin.

Pokles nastal i ve skupině paliv; výrobě koksu, jaderných paliv a v rafinérském zpracování ropy. Produkce investičních výrobků vzrostla o 12,9 procenta. Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách roku 2000 se zvýšily o 5,7 procenta. Tržby z přímého vývozu stouply reálně o 10,2 procenta, tržby podniků pod zahraniční kontrolou vzrostly o 8,9 procenta. Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu meziročně klesl o 34,5 tisíce, což je pokles o 2,9 procenta.

Vzrostly i mzdy

Průměrná měsíční mzda v březnu vzrostla o 4,5 procenta na 15 187 korun. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 8,9 procenta. Podniky uzavřely v březnu nové zakázky za 95,1 miliardy korun v běžných cenách, z toho zahraniční zakázky představovaly 59,9 miliardy korun. Nejvyšší objem, 26,2 miliardy, představovaly zakázky uzavřené ve výrobě motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Tržby z průmyslové činnosti za čtvrtletí se zvýšily o 6,7 procenta.

Průměrný počet zaměstnanců se snížil o 2,6 procenta, to je o 30 400 lidí méně. Průměrná mzda za čtvrtletí vzrostla rovněž o 4,5 procenta na 14 994 korun. Produktivita práce stoupla o 9,5 procenta. Za 1. čtvrtletí uzavřely podniky nové zakázky za 281,2 miliardy korun. Zahraniční zakázky představovaly 176,5 miliardy korun. Nejvyšší objem zakázek zaznamenala opět výroba motorových vozidel, a to téměř 73 miliard korun.