Za podvod teleshopping považovala více než třetina respondentů a podle stejného množství lidí jde o reklamu. Pro více než pětinu lidí teleshopping znamená nepříjemné obtěžování a 18 procent respondentů soudí, že je to upoutávka na zboží, které by jinak bylo obtížné sehnat.

Jen asi desetina lidí  teleshopping vítá jako vhodný způsob, jak vyplnit přestávky v televizním vysílání. Příjemnou formu nakupování představuje teleshopping pro pouhých pět procent Čechů - častěji to jsou lidé z velkoměst, zejména pak Pražané.

Podle téměř poloviny respondentů je teleshoppingu v televizi příliš mnoho, za přiměřené pokládá jeho množství 40 procent občanů. Pouze nepatrná část lidí soudí, že by teleshoppingu mohlo být více.

Průzkum také ukázal, že znalost teleshoppingových firem není příliš velká. Na konkrétní název si dokázala vzpomenout třetina respondentů. Nejvyšší povědomí mají lidé o firmách WS International, Tena a TV Products. Vyšší stupeň znalosti teleshoppingových firem vykazují ženy a lidé z velkoměst.

Jaké pocity ve vás teleshopping vyvolává?
forma odpovědi množství respondentů v procentech
Podvod, zboží je předražené, nekvalitní 37
Forma reklamy 36
Nepříjemné obtěžování 21
Upoutávka na zboží, které nelze jinak sehnat 18
Vhodný způsob vyplnění přestávek v TV 12
Příjemná forma nakupování 5
Žádné 7
Zdroj: Factum Invenio