M-commerce, neboli placení prostřednictvím mobilního telefonu, se postupně začíná prodírat na trh. Všude na světě jsou zakládány asociace společností složených ze zástupců mobilních operátorů, bank a obchodních řetězců. Během probíhajících jednání se snaží firmy najít jednotné řešení, které by umožnilo masové rozšíření placení přes mobil. Nejinak tomu je v České republice. Minulý rok založili Český Mobil, Eurotel a T-Mobile Asociaci pro mobilní platby. Výsledky této skupiny ještě známy nejsou, není ani jasné zda čeští operátoři převezmou nějaký model ze zahraničí nebo zda vymyslí svůj vlastní.

Kdy to přijde? Už je to tady!

Přestože Asociace pro mobilní platby ještě nepředstavila systém, který by ráda uplatnila pro placení v ČR, existuje již několik služeb, které využití mobilu k uhrazení účtu umožňují. Operátoři se vydali kromě společné cesty v rámci založeného sdružení i cestou vlastní.

Odečtěte mi to z kreditu

Existuje několik způsobů jak "platit mobilem". Čeští operátoři si prozatím vybrali způsob nejjednodušší, který vyžaduje uzavření kontraktu pouze s jedním partnerem. Při placení u Eurotelu a T-Mobilu, se utracená částka odečte z kreditu, popřípadě, při využívání měsíčního tarifu, se přičte na další fakturu. U vybraných partnerů potvrdíte prostřednictvím telefonátu, WAPu nebo přes internet, placenou částku, která je následně odečtena z kreditu či přičtena na fakturu.

Dosavadní počet obchodníků u kterých lze "m-platbu" využít je minimální, ale postupně se rozrůstá. T-Mobile tento týden oznámil několik nových partnerů. I díky tomuto kroku mohou Češi nyní platit mobilem za lístky do kina, za umytí auta v myčce, za nápoje z automatu, za hry, inzerci a za přístup na erotické stránky. Právě na internet se zaměřil při nedávném rozšíření T-Mobile, který hodlá na webu najít další firmy ke spolupráci na rozvíjejícím se způsobu placení.

Oskar pojal m-commerce trochu jinak než jeho konkurence. Placení za služby nabízí také, ale pouze za své. Z účtu či přes platební kartu, jejíž údaje bezpečně ukrývá speciální sim karta, není možné zaplatit za nic jiného než za útratu u Oskara. K využití "m-platby" stačí mít podporovanou platební kartu. Český Mobil zvolil jiný, ale přesto podobný postup jako konkurence. K platbě přes mobil mu stačil jeden partner; v jeho případě jím byly banky namísto obchodníků.

Tudy cesta nevede

K masovému rozšíření mobilních plateb tudy cesta nevede. Aby se m-commerce významně uchytilo, musí nabízet něco víc než platby u malého počtu obchodníků, popřípadě pouze za služby operátora. Do hry musí vstoupit nikoliv dva, jak tomu je doposud, ale tři partneři. Na přípravě placení přes mobil musí spolupracovat operátor, banka a obchodník. Finanční ústav odešle peníze prostřednictvím mobilního telefonu na účet obchodníka. Peníze se nebudou připisovat k faktuře či odečítat z kreditu, ale budou odesílány přímo z účtu v bance. Mobil zastane funkci platební karty, tedy pouhého prostředníka v provedené platbě.

Operátoři sjednotí čísla pro ankety a soutěže

V době, kdy probíhají jednání o m-platbách v Asociaci pro mobilní platby, dospělo k jednomu z prvních výsledků další sdružení Českého Mobilu, Eurotelu a T-Mobilu nazvané Asociace provozovatelů mobilních sítí /APMS/. Zmíněné APMS v úterý oznámilo, že od 7. května zahájilo zkušební provoz na sjednocených číslech. Pro zákazníky to znamená, že namísto zasílání odpovědí do anket a soutěží na tři různá čísla, bude existovat pouze číslo jedno a navíc z něj bude jasné kolik zaslání SMS stojí.

SMS služby budou zákazníkům poskytovány na číslech 900XXYY, kde XX je identifikace konkrétního provozovatele služeb a YY vyjadřuje cenu služby včetně DPH (například SMS zprávou na číslo 9009915 zákazník si objedná službu s cenou 15 Kč). Ceny služeb, které určuje partner a liší se podle typu služby, se budou ve zkušebním provozu pohybovat v rozmezí 3 až 30 Kč.