Stát má velké výdaje na válku v Iráku. Mohou vzrůst až na dva bilióny dolarů, tedy vysoko nad původní propočty Bílého domu [celá zpráva].

Dovoz i vývoz v prosinci vytvořily nové rekordy. Projevila se tak silná spotřebitelská poptávka na domácím trhu i vyšší růst na zahraničních trzích.

Vývoz v prosinci vzrostl na 111,5 miliardy dolarů díky rekordnímu exportu kapitálového zboží, aut a spotřebního zboží. Dovoz se zvýšil na 177,2 miliardy dolarů a byl rekordní také v několika kategoriích. Vedle kapitálového zboží a aut byl na maximu i import potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.