Koaliční politici jsou s výsledkem dohod vcelku spokojeni, opozice ale ne. Podle ODS vůbec nejde o žádnou reformu a podle KSČM je postavena špatně.

"Opatření jsou jen polovičatá, takže po určitou dobu mohou přinést nějakou racionalizaci na výdajové straně rozpočtu, ale situaci určitě neřeší," uvedl ekonomický expert ODS Martin Kocourek. Navržené daňové změny podle něho jednoznačně směřují ke zvýšení daňového zatížení. "To je cesta, která ekonomiku oslabí," řekl Kocourek.

Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše reforma nesplňuje představy komunistů. "Smyslem reformy není jen snížit rozpočtový deficit. Musí jít i o zlepšení daňové soustavy a zracionalizování veřejných služeb," zdůraznil Dolejš. Skutečnost, že vláda hodlá škrtat v sociálních dávkách, považují komunisté za utahování opasků.

"Je dobře, že nějaká dohoda učiněna byla. Teď je důležité, aby byla dotažena," řekla Právu Hana Marvanová (US-DEU). Poslankyně podporuje mimo jiné to, že bude nastartována důchodová reforma. "Je to bolestivé, ale velmi důležité opatření," uvedla.

"Slyším z jiných pravicových stran, že to je málo radikální reforma. Pokud by ony dělaly reformu, řezaly by hlava nehlava," řekl Právu ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Podle jeho slov má reforma vést ke spravedlivějšímu sociálnímu systému, který by neměl poškodit ty, kteří pomoc skutečně potřebují.

Firmám za tři roky klesne daň z 31 na 24 procent

Postupné snížení daní z příjmů právnických osob v průběhu tří let z dnešních 31 až na 24 procent patří k nejvýznamnějším daňovým změnám, na kterých se v neděli dohodli koaliční experti.

Daň firem klesne od ledna 2004 z 31 na 28 procent, od ledna 2005 na 26 procent a od ledna 2006 na 24 procent. Tak rychlý pokles prosadili především koaliční partneři soc. dem. s odkazem na sazbu 20 procent u téže daně na Slovensku.

Na druhou stranu si soc. dem. zase vymohla, že se již od příštího roku rozšíří základ daně, což bude pokles sazby poněkud eliminovat. Firmy budou moci napříště například odepisovat auta v ceně jen do 1,5 miliónu korun, zatímco dosud to dělali bez ohledu na cenu.

Vznikne minimální daň

Novinkou je dále to, že se z podnětu soc. dem. zavede minimální daň pro podnikatele. Ale jen pro případy, že by po dobu tří let vykazovali ztrátu a tudíž neplatili žádnou daň. Ve čtvrtém roce by pak už měli povinnost zaplatit minimální daň. Ta má odpovídat dani vypočtené ze 40 procent průměrné mzdy za předminulé zdaňovací období. "Jde o to, aby firmy nevykazovaly ztrátu a přitom si nežily luxusně," řekl Právu předseda rozpočtového výboru Miroslav Kalousek (KDU-ČSL).

Registrační pokladny, které rovněž prosadila ČSSD, se nebudou týkat všech podnikatelů, ale pouze prodejců na tržištích a ve stánkovém prodeji. "Tam jsou rizikové faktory, ostatní živnostníky by to jen zbytečně obtěžovalo," soudí Kalousek.

Ministr financí Bohuslav Sobotka po předchozím marném snažení svých předchůdců prosadil také to, že se má zavést kolkování lihovin, a to po vzoru kolkování tabákových výrobků. Má to přispět ke snížení černých obchodů s lihovinami.

Do penze později než dnes, ovšem dobrovolně

Koalice se v neděli shodla na zahájení reformy důchodového systému. Reforma povede mimo jiného k jedné významné změně - o věku odchodu do důchodu si rozhodne každý sám.

Bude stanovena povinnost odpracovat určitý počet let - minimálně pětadvacet a bude dán nejnižší možný věk odchodu - 60 let. Po dovršení šedesátky bude moci každý odejít do důchodu kdy bude chtít, třeba hned. Ovšem, bude-li mu stačit vypočítaná výše penze. Podle odborníků na penzijní systémy se dá - právě vzhledem k výši penze - očekávat, že většina lidí bude pracovat déle a do důchodu nakonec odcházet později, tedy ve vyšším věku, než dnes. Ale dobrovolně.

Lidé budou muset pracovat déle, protože důchod hned po šedesátce určitě pro mnoho z nich nebude tak vysoký, aby s ním v klidu vyžili.

Reforma bude znamenat rovněž to, že důchody budou více odpovídat předchozím příjmům než nyní. "Ať nikdo nečeká, že bude mít důchod v porovnání se mzdou jedna ku jedné. Určitá míra solidarity bude muset být zachována i v novém systému," upozornil v pondělí Právo ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

NDC přinese individuální důchodové účty

Chystaná změna spočívá v tom, že ČR přejde na takzvaný příspěvkový důchodový systém (NDC). Občanům budou vytvořeny pomyslné individuální účty, na kterých bude evidována výše pojištění a počet odpracovaných let. Z toho se jim bude vypočítávat pravděpodobná výše důchodu. Každý rok dostanou občané domů vyúčtování, takže budou přesně vědět jaký důchod by dostali, kdyby se rozhodli odejít do penze.

Přechod na nový systém by se měl týkat lidí, kteří se narodili v roce 1950 a později. Zatím však, než začne platit nový systém, bude administrativní hranice věku odchodu do penze postupně zvyšována až na 63 let pro muže i ženy.

Za kratší nemoc méně peněz

Koaliční partneři se také dohodli, že lidé s nižšími příjmy dostanou v příštím roce nižší dávky, ovšem jen v prvních 14 dnech nemoci. Původní návrh zněl: snížit dávky po celou dobu marodění. Při 14 dnech nemoci se bude denní příjem do 480 korun započítávat jen z devadesáti, a nikoliv ze sta procent, jak je tomu nyní. Dávky za první tři dny nemoci budou sníženy na polovinu.

"Měla by to být určitá motivace k omezení hlavně krátkodobých nemocí, které se poměrně často zneužívají. Tím, že jsme prosadili, že krácení bude jen prvních 14 dnů, při dlouhodobé nemoci nebude nikdo existenčně ohrožen," uvedl ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. I v příštím roce budou zmrazeny nemocenské dávky pro občany s nadprůměrnými příjmy.

Sociální dávky zůstanou zatím na stejné výši jako dosud. Rodiče, kteří pečují o malé dítě, budou mít i nadále nárok na rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte. Navrženo bylo vyplácet ho jen tři roky. Navíc si k němu budou moci neomezeně přivydělat. Pohřebné zůstane v nezměněné výši 5000 korun. Také sociální příplatek bude i nadále součástí dávek státní sociální podpory.

Hýbat se nebude ani s přídavkem na dítě. Odsouvá se zatím záměr soc. dem. vyplácet přídavky plošně všem rodinám.

Změny tedy čekají příspěvek na dopravu a příspěvek na bydlení. Škromach uvedl, že příspěvek na dopravu bude zrušen, jestliže dopravci zavedou školní jízdné, a příspěvek na bydlení by měl být převeden do systému sociální pomoci. Má totiž více zohledňovat skutečnou situaci v bydlení v regionech.

Majetková přiznání budou mírnější

Majetková přiznání, na kterých se koalice dohodla v neděli, budou mít zcela jinou podobu než ta, která soc. dem. marně prosazovala od roku 1998.

Původně soc. dem. chtěla, aby lidé i firmy přiznávali od určité finanční hranice veškerý nemovitý majetek a vybrané movité věci, například drahá auta, šperky, obrazy apod. Majetkové přiznání se mělo podávat pravidelně, například každé dva roky. Finanční úřad by pak měl právo na základě porovnání přírůstku majetku a výše skutečně placených daní vyzvat poplatníka, aby doložil, že jeho majetek roste ze zdaněných peněz. Pokud by to neprokázal, mohl by finanční úřad spornou sumu dodatečně zdanit. V úvahu by ale přicházelo i trestní stíhání pro krácení daní.

V neděli schválený záměr vychází z toho, že lidé a firmy nebudou přiznávat majetek, který nabyly kdysi v minulosti, ale jen po účinnosti zákona. Nepůjde tedy zpětně posoudit, jestli k dříve postavenému domku si člověk pomohl poctivou cestou, nebo nelegálními způsoby. "Přispěje k právní jistotě lidí, když se nebudou zkoumat dříve nabyté majetky," soudí předseda rozpočtového výboru Sněmovny Miroslav Kalousek (KDU-ČSL).

Poplatník bude u finančního úřadu od data účinnosti zákona registrovat jednak nemovitosti od určité hodnoty a jednak některé movité věci. O které půjde, není zatím domluveno. Pravděpodobně to budou auta, lodě, některé cenné věci apod.