Šetření ukázalo, že lidé jsou nejvíce přesyceni reklamou na TV Nova, kde ji jako příliš intenzivní hodnotí přes tři čtvrtiny české veřejnosti (79 procent). Objem reklamy na Primě vnímají jako přílišný dvě třetiny lidí (68 procent). Tyto televize ale z reklamy žijí a ze zákona jí mohou věnovat až 15 procent vysílacího času.

Intenzita reklamy v České televizi se zdá přílišná pouze polovině lidí, téměř stejně častý je ovšem názor, že v České televizi je reklamy přiměřeně. ČT může vysílat reklamu z jednom procentu vysílacího času.

Podíl těch, kteří jsou přesyceni reklamou v poštovních schránkách, pozvolna klesá. V předešlých šetřeních se jednalo o téměř tři čtvrtiny lidí, nyní shodný názor zastává 67 procent občanů.

Množství reklamy v rozhlase, v tištěných médiích i na billboardech a plakátech vnímají Češi spíše jako přiměřené.

Omezit reklamu na alkohol

Určitý prostor pro intenzivnější reklamní působení zůstává hlavně v místě prodeje a v dopravních prostředcích. Tam je reklamou nasycena pětina lidí (20 procent). Většina soudí, že její množství je přiměřené (55 procenta) a 12 procent se domnívá, že by reklamy v dopravních prostředcích mohlo být i více.

Ve vztahu k reklamě na alkoholické nápoje dává česká veřejnost přednost jejímu omezení před striktním zákazem. K reklamě na volně prodejné léky a doplňky stravy jsou Češi tolerantní. Benevolantní jsou také k reklamě s erotickými motivy.

Názory lidí na intenzitu reklamy na televizních stanicích (v%)
televize příliš mnoho reklamy přiměřeně reklamy mohlo by být více reklamy neví
Nova 79 17 3 2
Prima 68 28 2 1
Česká televize 50 46 3 1
Zdroj: Factum Invenio