Podle dostupných údajů by stádo stejně starých krav, které bude nutné z diagnostických důvodů utratit a vyšetřit, nemělo překročit 50 zvířat.

Od počátku roku 2001 bylo v ČR na BSE dosud vyšetřeno zhruba 886 000 kusů skotu. Za leden bylo prověřeno přes 14 000 zvířat. Vyšetřování je spojeno s nemalými náklady, na nichž se podílí EU, stát a zpracovatelé. Celkem jeden test letos přijde na 1785 korun. Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Milana Maleny má vyšetřování na BSE stále smysl, dokud se budou objevovat další nakažené kusy.

První případ nemoci v ČR se objevil v roce 2001, ještě týž rok pak přibyl druhý nakažený kus. V roce 2002 se vyskytly opět dva případy, v roce 2003 čtyři případy, v roce 2004 sedm a o rok později osm případů. Nejvíce nakažených dobytčat bylo zjištěno mezi kravami, které se narodily v polovině devadesátých let. Vyskytly se ale i případy mladší, narozené kolem roku 2000.

Od prvního případu nemoci v ČR se musejí testovat všechny poražené kusy skotu starší 30 měsíců.