In-karta nahradí papírové průkazy: Z kartu, Junior pas a Senior pas. Tyto průkazy budou vydávány jen do konce května. In-karta bude mít platnost narozdíl od jednoroční Z karty, Junior pasu a Senior pasu tři roky.

Ceny papírových průkazů na slevu se nezmění, pouze dojde k jejich záměně za In-kartu. Konkrétně In-junior bude stát 600 korun za rok, což je o 100 korun méně než cena stávajícího Junior pasu, za In-senior zákazník zaplatí 600 korun za rok. In-senior nahradí Senior pas, který stojí rovněž 600 korun na rok a za In-zákazník zaplatí klient 600 korun za celé tři roky. In-zákazník nahradí Z kartu, která v současnosti stojí 200 korun za rok.

In-karta je začleněna do systému karet Sphere Card a její držitelé budou mít slevu při nákupu také u řady dalších obchodních partnerů (prodejny textilu, oděvů, obuvi, sportovních potřeb, kina, cestovní kanceláře a další).

ČD do budoucna chytají rozšiřovat poskytování svých služeb v elektronické podobě, např. zavádění digitální formy kilometrické banky nebo předplatních jízdenek. ČD také plánují poskytovat klientům další služby a výhody, např. věrnostní program podobný tomu, který nabízejí letecké společnosti, mobilní operátoři a podobně.