Rychleji než na nová výstavba rostla stavební výroba na opravách a údržbě (téměř o pětinu). Rovněž objem stavební výroby na inženýrských stavbách rostl rychleji (o 8,1 %) než na pozemním stavitelství.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve stavebních firmách se zvýšila o 6,6 % a dosáhla 15 048 Kč, reálná mzda se zvýšila o 7,0 %. Průměrná hodinová mzda se zvýšila o 7,5 % a dosáhla 105 Kč. Produktivita práce na jednoho zaměstnance vzrostla o 2,0 % , produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 2,9 %.

Stavební úřady v březnu 2003 vydaly 10 276 stavebních povolení (v tom nové stavby 4594 a změny dokončených staveb 5682 stavebních povolení). Orientační hodnota staveb povolených v březnu dosáhla 21,2 mld. Kč (v tom nové stavby 14,6 mld. Kč a změny dokončených staveb 6,6 mld. Kč).

Stavební úřady povolily výstavbu 3776 bytů, v tom 2351 bytů v nové výstavbě a 1425 bytů změnami dokončených staveb. Orientační hodnota nově povolených bytů dosáhla v bytových domech 5,5 mld. Kč (v tom v nové výstavbě 4,4 mld. Kč a změnami dokončených staveb 1,1 mld. Kč). Nejvíce stavebních povolení na výstavbu nových bytů bylo v březnu vydáno ve Středočeském a Jihomoravském kraji.