"Vycházím ze znalostí, které mám," uvedl Špidla. Záměrem vlády podle něj je přistoupit k euru co nejdříve. "Není to ale jen otázka vůle, ale i ekonomického a politického podtextu. Nejprve musíme mít určitý stav veřejných financí. Proto také děláme jejich reformu s cílem stabilizovat je.

Bylo by také špatné, kdybychom euro zaváděli později než naši sousedi. V praxi to tedy znamená, že o přistoupení k euru bude rozhodovat sám život," konstatoval Špidla.

Za optimistické datum vstupu do měnové unie považuje 1. leden 2009 ministr financí Bohuslav Sobotka. O něco skeptičtější jsou ekonomové, kteří vesměs nevěří v dřívější termín než rok 2010.

Špidla pro Welt am Sonntag

K otázkám přístupu Česka k euru, českého hospodářství a jeho provázanosti s hospodářstvím německým se premiér Špidla obsáhle rozhovořil i v interview pro dnešní vydání německých novin Welt am Sonntag.

Špidla současnou nedobrou hospodářskou situaci Německa komentoval slovy: "Jen doufám, že zlepšení stavu německého hospodářství přijde co nejdříve, protože jinak potíže pocítí také kandidátské země střední a východní Evropy." Vývoz Česka do Německa představuje 38 procent z celkového českého exportu, dodal premiér.

Česko má nedostatečnou ochranu věřitelů

Ve stejném rozhovoru pak bývalý předseda Dresdner Bank Joachim von Harbou shrnul, jak se na Česko a jeho integraci do EU dívá běžný německý investor: "Bohužel sklouzáváme často k tomu, vidět především nedostatky a problémy rozšíření EU na východ Evropy. Seznam výhod, které vstup Česka do EU přináší pro české a německé podnikatele, je přitom mnohem delší, než výčet nevýhod.

Největším nedostatkem je v Česku zřejmě ochrana věřitelů. Nicméně to, že němečtí podnikatelé jsou s celkovým vývojem v zásadě v Česku spokojeni, ukazuje skutečnost, že tam nadále mohutně investují.

Česko má stabilně vysokou úroveň přímých zahraničních investic z Německa a z dalších evropských zemí, což je - jak dodal von Harbou - nejvýraznějším znamením významu, který evropští podnikatelé Česku a jeho integraci do EU přikládají.