Právu to sdělila v úterý mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Štěpánka Mikešová. "Loni v dubnu naši ekonomové prognózovali, že reálný rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchodové a nemocenské pojištění snížený o zálohu České poště na první lednové důchody v roce 2006 bude vyšší než 11 miliard. Ve skutečnosti byl ,očištěný‘ účet sociálního pojištění v přebytku 11,7 miliardy korun. Prognóza ČSSZ se tedy potvrdila," uvedla.

Na pojistném na důchodové pojištění ČSSZ loni vybrala 250,1 miliardy korun, což je asi o šest procent, tedy o 14,3 miliardy více než ve stejném období roku 2004. Na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody naopak vyplatila 241,1 miliardy korun.

"Účet důchodového pojištění tak byl koncem prosince 2005 v přebytku celkem devět miliard. Pokud tento účet ,očistíme‘ o zmiňované zálohy na první lednové důchody, byl v přebytku přibližně 5,7 miliardy korun," upřesnila Mikešová.

Účet nemocenského pojištění byl také v přebytku

Podle ní na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ za rok 2005 vybrala 37,7 miliardy korun, tedy asi o 1,9 miliardy více než ve stejném období předchozího roku (nárůst o 5,3 procenta). Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 31,7 miliardy. Účet nemocenského pojištění byl tedy na konci loňského roku v přebytku šest miliard korun.

Výdaje na administraci celého systému spravovaného ČSSZ, včetně převodů úspor do rezervního fondu pro rok 2006 (mzdy, výdaje na poštovné a výdaje na provoz včetně investic), činily loni 5,6 miliard korun, což je je 1,85 procenta vybraného pojistného. "Ukazuje se tedy, že ČSSZ hospodaří s prostředky státního rozpočtu velmi efektivně," dodala Mikešová.

Za uvedený přebytek sociálního pojištění může podle ní také úspěšný výběr pojistného. "V roce 2005 byla úspěšnost 99,89 procenta," zdůraznila mluvčí ČSSZ.