Vyplacena byla zatím jen část, protože podle pravidel Evropské unie jsou prostředky uvolněny až po dokončení projektu. Celkem bude díky těmto penězům podpořeno přes 3 000 firem.

"Nejvíce peněz už bylo rozděleno v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). K malým a středním firmám se prozatím podařilo nasměrovat více než 3,6 miliardy korun," zhodnotil čerpání peněz ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, a dodal: "Operační program Průmysl a podnikání se tak stal jedním z nejúspěšnějších operačních programů v zemi." Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPPP obdrželo do konce loňského roku 356 projektů, což v úhrnu přesahuje částku 2,6 miliardy korun. Další miliardu získalo 976 podnikatelů formou zvýhodněných úvěrů.

Podnikatelé hojně využívali také jiné programy financované z fondů EU i ze státního rozpočtu. Velký zájem byl například o programy Poradenství, Technologie nebo Standard rozvoje a řízení lidských zdrojů.

Firmy mohou získat cenu

"Nejlepší projekty českých podniků budou letos na jaře vyhodnoceny v rámci zcela nového ocenění s názvem Podnikatelský projekt roku," říká Tomáš Hruda, generální ředitel CzechInvestu.

"Vyhlašovat budeme například Klastr roku, Projekt s největším inovačním potenciálem nebo Podnikatelský inkubátor roku," upřesňuje Hruda.