Vyplývá to ze statistiky OECD za rok 2005, kterou zveřejnil finanční server Měšec.cz. Daně v ČR jsou sice průměrné, například ale částky vynakládané na zdravotní a sociální pojištění, jsou jedněmi z nejvyšších v Evropě. Pokud se tyto sumy připočtou k dani, odvádějí Češi státu více než mnohé evropské země.

Míra zdanění příjmů občanů je ve vyspělých zemích světa velmi rozdílná. Výši daně ovlivňuje nejenom samotná sazba daně z příjmů fyzických osob, ale i nastavení odpočitatelných položek. Základní nezdanitelná položka se přitom liší od jednotek procent do poloviny hrubé mzdy, uvedl analytik serveru Petr Gola.

Nejvíce ze své hrubé mzdy na všech povinných odvodech, kam patří daň z příjmů fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění, do státní pokladny odvedou Belgičané. Naopak nejméně se hrubá mzda od čisté mzdy liší na výplatní pásce v Irsku. Základní nezdanitelná položka je od 119 eur v Mexiku po 10 840 eur v Norsku. V Česku činí 1307 eur (38 040 Kč). V Česku se daňová povinnost vypočítává ze zdanitelná mzdy.

Základní nezdanitelná položka v některých zemích v roce 2005
země základní nezdanitelná položka v eurech základní nezdanitelná položka v % k průměrné roční mzdě
Portugalsko 223 2,57
Mexiko 119 3,25
Kanada 810 3,27
Švédsko 1283 4,68
Rakousko 1264 5,18
Irsko 1580 5,87
Nizozemsko 1894 5,96
Dánsko 4902 11,87
Island 4144 12,50
Belgie 5780 17,40
Česko 1307 18,29
Španělsko 3400 20,03
Velká Británie 6895 24,14
USA 6508 24,50
Norsko 10 840 29,81
Itálie 7500 33,90
Slovensko 2144 47,53
Zdroj: OECD, Měšec.cz

Když se od hrubé mzdy odečte pojistné vznikne dílčí základ daně. Od něj se odečte nezdanitelná část základu daně a zůstane zdanitelná mzda. Poté stačí odečíst daň a vyjde čistá mzda.

Mimo základní nezdanitelné položky na poplatníka patřily v Česku pro rok 2005 mezi další nezdanitelné položky mimo jiné odpočet na manželku, invalidita, odpočet studenta, úroky z úvěru na bydlení, příspěvky na penzijní pojištění či pojistné na soukromé životní pojištění. K jejich uznání je ale nutné splnit zákonné podmínky. Od tohoto roku budou nezdanitelné částky nahrazeny slevami na dani.