Kromě růstu českého hospodářství přispěly k překonání pomyslné hranice i hospodářské problémy Portugalska.

Z předběžných údajů statistického úřadu Eurostat vyplývá, že se loni Česká republika v hrubém domácím produktu na obyvatele dostala na 73 procent průměru Evropské unie. V Portugalsku činil tento ukazatel 71 procent.

Po roce 1989 ovšem mnozí ekonomové očekávali, že vyspělé evropské ekonomiky Česká republika dožene mnohem dříve, hovořili přibližně o pěti letech. Podle ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana se však okázalo, že cesta k prosperitě je mnohem složitější. Přesto Urban očekává, že by se Česko mohlo do roku 2013 dostat na srovnatelnou úroveň s vyspělými evropskými ekonomikami.

Podobný názor má i opozice. Martin Říman z ODS uvedl, že jeho strana je přesvědčena, že růstový potenciál ekonomiky se pohybuje kolem osmi procent. Mnozí ekonomové jsou však opatrnější. David Marek očekává, že v nejbližší době může česká ekonomika předstihnout ještě Řecko. Cesta na úroveň vyspělých členů EU však podle něho může trvat desítky let.