Portugalský soud uznal nárok Budvaru podložený místem původu stejného jména (Budweis) a registraci ochranných známek společnosti Anheuser-Busch zamítnul.

Litevský soud v plném rozsahu zamítl žalobu společnosti Anheuser-Busch proti Budějovickému Budvaru. Americký pivovar žádal o zrušení rozhodnutí Patentového úřadu ve věci zamítnutí registrací známek Budweiser společnosti Anheuser-Busch.

Soud odůvodnil své rozhodnutí dřívější registrací ochranných známek stejného a podobného znění Budějovickým Budvarem i odmítnutím relevantnosti proklamovaného rozšířeného užívání označení Budweiser společností Anheuser-Busch na jiných územích.

"Jsme potěšeni, že evropské soudy potvrdily naše historické právo k ochranné známce Budweiser, které se váže k místu původu našeho piva, Českým Budějovicím - Budweis," uvedl k tomu ředitel Budějovického Budvaru Jiří Boček.