Výrobky, které splní předem definovaná kritéria, mají být označeny značkou a logem, jež bude propůjčovat ministerstvo zemědělství (MZe). Výrobci, kteří označení získají, dostanou přednost při propagaci organizované Marketingovou agenturou, která má vzniknout od 1.ledna 2004. Pro její vznik byla ustavena pracovní skupina v čele s náměstkem ministra zemědělství pro potravinářství Rudolfem Jánským.

"Obdobnou marketingovou podporu domácích produktů uplatňují většina zemí Evropské unie. Například Francie podporuje prodej vlastních potravin částkou přes 300 miliónů eur ročně, podobně Itálie, Německo. Sousední Rakousko, s nimž se můžeme lépe srovnávat, vydává na stejné účely ročně přes 15 miliónů eur," řekl Právu ministr zemědělství Jaroslav Palas. Z kandidátských zemí podle jeho slov své potraviny už několik let systematicky podporuje Maďarsko, a také Polsko. Dál než my jsou na tomto poli i Slováci. "Kdybychom v této oblasti dál zaostávali, považoval bych to za selhání jak ministerstva, tak i nevládních organizací," zdůraznil Palas.

Hledá se Značka domácí kvality

MZe v současné době připravuje jednoduché, a přitom snadno zapamatovatelné výtvarné ztvárnění názvu a loga. Návrhy lze zasílat na adresu MZe do 16. května. Výherce soutěže z řad amaterské veřejnosti získá kromě honoráře jako odměnu možnost bezplatného odběru potravin v hodnotě 2000 korun za měsíc po dobu jednoho roku.

"Značka domácí kvality" má být udílena na dobu určitou (předpokládá se na tři roky, u sezónních výrobků na jeden rok) s možností prodloužení. S udělením prvních označení se počítá už letos na podzim. Dodržování příslušných parametrů bude kontrolovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce, případně za pomoci Státní veterinární správy a jiných odborných ústavů. Spotřebitel tak bude mít záruku, že každý takto označený potravinářský výrobek byl připraven převážně z tuzemských surovina že splňuje všechny kvalitativní a bezpečnostní normy platné v ČR a v EU.