Doporučujeme všem klientům bezhotovostní převod na jiný účet, a to především s ohledem na riziko krádeže, uvedl na úterní tiskové konferenci místopředseda GE Capital Bank Jiří Klumpar.

Informace o tom, jak bude výplata probíhat, včetně doporučení konkrétní pobočky a termínu výplaty klientům zašle GE v dopisech, které rozešle ještě tento týden, uvedl manažer projektu výplaty Evžen Olleri. Těmi doporučenými dny budou tři soboty, a to 17. a 24. května a 7. června, kdy bude GE Capital Bank nabízet hotovostní i bezhotovostní výplaty na 78 obchodních místech. V tyto dny budou pobočky otevřeny pouze pro klienty Union banky.

Podle Olleriho je banka kapacitně s to zvládnout v těchto třech dnech výplaty všem zhruba 120 tisícům klientů Union banky. Nicméně klienti mohou vyzvednout své peníze i ve všední dny, kdy pro ně budou vyhrazeny vybrané přepážky na všech pobočkách. Od 19. května si tedy budou moci klienti UB dojít v pracovní dny na všechny pobočky GE, tedy kromě zmíněných 78 na dalších 110 obchodních míst.

Na těchto 110 pobočkách ovšem bude možné realizovat pouze bezhotovostní převod na účet i jiné banky nebo na účet zřízený u GE buď dopředu, nebo přímo od 17. května při výběru náhrady vkladu.

V dopisech, které budou klientům rozesílány, budou vedle místa termínu výplaty také veškeré další informace. Podrobnosti mohou klienti UB získat také na všech pobočkách GE Cupital Bank, její speciální telefonní lince 855 555 557 nebo na webových stránkách banky.

Vše v korunách

Veškeré peníze, tedy i z devizových vkladů, budou vyplaceny v českých korunách. Jde ovšem o tzv. kreditní zůstatek. Jde o součet veškerých vkladů klienta včetně úroků, od kterých se odečtou splatné závazky a výsledná částka se sníží o deset procent. Výpočet provádí Fond pojištění vkladů.

Současně Olleri upozornil i na to, že Fond sčítá dohromady i účty fyzické osoby a stejné fyzické osoby podnikatele. Nároky plynoucí z devizových vkladů klientů UB budou přepočítány výhodnějším z kursů, a to buď ke dni 17. května nebo 21. února 2003. Náhrady devizových vkladů budou vypláceny až poslední určenou sobotu a samozřejmě další dny poté.

Přesnou výši vyplácené částky sdělí GE Capital Bank klientům Union banky předem písemně. Pokud s ní nebudou souhlasit, mohou se obrátit s písemnou reklamací na Fond pojištění vkladů.

Čeká 109 tisíc fyzických a 5180 právnických osob

Peníze budou vyplaceny pouze majitelům vkladu. Pokud se majitel vkladu rozhodne pověřit k převzetí výplaty jinou osobu, musí ji vybavit úředně ověřenou plnou mocí. Klienti z řad fyzických osob musejí výplaty doložit dokladem totožnosti a v případě bezhotovostního převodu číslem účtu. Podnikatelé budou muset předložit rovněž živnostenský list. U právnických osob budou výplaty vázány na IČO a budou vypláceny jen bezhotovostně. Nutný bude rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce.

Pro ty, kteří si budou chtít zřídit účet u GE, nabízí banka běžný i podnikatelský účet po dobu 6 měsíců bez poplatků. Pro jeho zřízení jsou nutné dva doklady totožnosti, případně živnostenský list.

Výplatu bude možné uskutečnit po dobu pěti let. Klienti mají ze zákona nárok na výplatu 90 procent vkladu, maximálně necelých 800 tisíc korun.