"Lokalita je v podstatě rozhodnuta. Buďto bude v Opatovicích, nebo nikde," uvedl. Papírna by zaměstnala 250 pracovníků a dalších asi 1000 lidí by nalezlo práci v navazujících činnostech. Zahájení provozu se předpokládá v červnu 2007. Příprava území by začala na jaře.

Krajský úřad ale má k projektu několik závažných připomínek. "Nejzásadnějším je požadavek na uvedení papírny do provozu k termínu dokončení stavby křižovatky rychlostní komunikace R35 se silnicí I/37," zdůraznil krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Petr Šilar. V opačném případě by obyvatelé byli obtěžováni nadměrným hlukem a smogem.