"Ministerstvo vloni vybralo více na daních z příjmu firem, a to i přesto, že daň v roce 2005 klesla z 28 procent na 26 procent," řekl na tiskové konferenci Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Větší počet kamiónů na českých silnicích a zvyšující se spotřeba pohonných hmot zase vylepšily výběr spotřebních daní. Na druhou stranu daně z přidané hodnoty se podařilo vybrat o 7 miliard méně než se očekávalo. Celkově však bylo na daních vybráno o 17 miliard korun více.

Do rezervních fondů bylo převedeno 25 miliard korun z roku 2005. Tyto finanční prostředky ministerstva v předchozím roce neutratily, ale převedly je do roku 2006. Nejvíce peněz převedlo ministerstvo zemědělství, a to proto, že nejvíce spolufinancuje projekty dotované ze strukturálních fondů Evropské unie.

Některé příjmy a výdaje státu (v mld. Kč)
příjmy
daň plánovaný příjem skutečný příjem
DPH 167 146,82
spotřební daň 87,5 103,6
daň z příjmů právnických osob 88,3 200,1
daň z příjmů fyzických osob 103,4 94,7
výdaje
položka plánovaný výdaj skutečný výdaj
platy zaměstnanců 89,2 88,7
důchody 245,6 247,4
jiné sociální dávky 37,1 38,7
státní sociální podpora 35,2 33,14
Zdroj: ministerstvo financí

Problémy s přijetím eura

Ministerstvo financí také uvedlo, že v roce 2007 bude muset budoucí vláda provést rozpočtové škrty, aby Česká republika splnila jedno z konvergenčních kritérií pro přijetí eura v roce 2010, což je maximální deficit státního rozpočtu ve výši tři procenta HDP. Česká republika plní toto kritérium úspěšně už dva roky, ale kvůli zvyšování sociálních dávek a snížení daní pro lidi s nízkými a středními příjmy v letošním roce, by mohlo být toto kritérium ohroženo.

Pro rok 2006 ministerstvo financí počítá s deficitem ve výši 3,8 procenta HDP. Schodek rozpočtu Sněmovna schválila ve výši 74,4 miliardy korun. Pro rok 2007 ministerstvo financí počítá se schodkem 88 miliard a pro rok 2008 zhruba 71,2 miliardy.

Sobotkovi vadí náhlé zvyšování výdajů

Ministr financí Bohuslav Sobotka (ČSSD) v úterý na tiskové konferenci kritizoval jednorázové zvyšování výdajů státního rozpočtu, které je nesystémové a vede k vyšším deficitům. Zdůraznil, že zvýšení rodičovského příspěvku je jistě prospěšné, ale je příliš skokové a pomáhá pouze rodinám, které mají děti do čtyř let, ale už neřeší situaci rodin se staršími dětmi.