Radek Miňovský z ČOI řekl, že z 325 zjištěných nedostatků jich polovina připadla na předvánoční prodej drobného zimního textilu. Kontrola prodeje adventních věnců a svícnů odhalila 65 prohřešků, v případě vánočních stromků jich bylo 32, u kaprů 34 a u ostatního vánočního sortimentu inspektoři přišli na 31 nedostatků.

U prodávaného textilu například často chyběly informace o výrobku v češtině a některé zboží nebylo opatřeno cenovkami. Prodejci adventních věnců zase často chybovali v dokladech o zakoupení, které neobsahovaly předepsané údaje, či neinformovali zákazníky o nebezpečí požáru při nesprávném použití těchto výrobků.

Někteří prodejci vánočních stromků lidem podle ČOI například neumožnili přeměření zakoupených jehličnanů, neměli úředně ověřené měřidlo, anebo nabízené zboží neoznačili cenou. Inspektoři navíc zjistili předražení kontrolního nákupu vánočního stromku o 26 korun. Podobné prohřešky se týkaly také prodejců kaprů, přičemž jeden kontrolní nákup vánoční ryby byl předražen o 35,5 koruny.

Kontroly jsou před silvestrovskými oslavami zaměřené také na prodejce zábavní pyrotechniky. ČOI do konce minulého týdne zkontrolovala 210 obchodů a pouličních prodejců zábavní pyrotechniky. Různé nedostatky ČOI odhalila zhruba při třetině kontrol. Kontroly prodeje zábavní pyrotechniky budou pokračovat.