Podle Nicastra italská banka stále monitoruje situaci Postabank a možný prodej části jmění zahraničního investora. Zatím ale není jisté, zda investoři budou chtít prodat banku tak jak je nebo očištěnou od problému, který vyvolal soudní spor. Ten je spojen s rezervami na úvěry, jež banka za speciálních podmínek poskytovala důležitým osobám včetně představitelů vlády.

UniCredito vstoupila na bankovní trh bývalých komunistických zemí v roce 1999 koupí polské Pekao. V současnosti působí na Slovensku, v Bulharsku a Chorvatsku. V České republice ovládá Živnostenskou banku. V Maďarsku zatím není aktivní.