Norma nově počítá s elektronickým zadáváním zakázky, což má podle ministerstva pro místní rozvoj vést k úsporám při zadávání veřejné zakázky.

Vláda v zákoně navrhla, aby nabídky předkládaly společné nákupní subjekty, tedy více sdružených zájemců o zakázky. To může podle ministerstva vést k úsporám u vybraných komodit, které se nakupují ve velkém množství. Užitečné to bude i pro menší zadavatele, například obce, které se budou moci na zadání zakázky domluvit.

Zákon rozlišuje veřejné zakázky podle výše ceny na nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu. Například u stavebních prací má být nadlimitní zakázkou ta, jejíž hodnota je vyšší než 186,713 miliónu korun. Taková zakázka musí být zveřejněna ve věstníku EU.

U podlimitních zakázek stačí zveřejnění pouze v Česku, platí pro ně také jednodušší prokazování kvalifikace nebo kratší lhůty. Pro veřejnou zakázku malého rozsahu vláda stanovila limit do dvou miliónů korun.