Byť obecné povědomí o rovné dani není v Česku dostatečné, správně definovalo rovnou daň v říjnu více lidí než v květnu, kdy stejné zdanění pro všechny správně určilo jen 38,4 procenta.

Když měli Češi jmenovat zemi, kde byla rovná daň zavedena, nejčastěji zmínili sousední Slovensko (23,7 procenta). Na druhém místě se umístilo Německo se dvěma procenty, ovšem lidé se mýlili, neboť v Německu rovná daň nebyla zavedena.

ODS může být útěchou, že čtvrtina lidí schvaluje rovnou daň a doporučovala by její zavedení v ČR. Na druhé straně silnější je tábor odpůrců rovné daně (37,6 procenta). Přes třetinu lidí (36,5 procenta)nedokáže určit, zda je rovná daň dobrým konceptem či nikoli.

Souhlas se zavedením rovné daně v ČR (v %)
květen 05 říjen 05
Souhlasí 19,5 26,0
Nesouhlasí 32,6 37,6
Neví 47,9 36,5
Zdroj:Factum Invenio

Voliči ODS rovnou daň kvitují, příznivci ČSSD ani náhodou

Nejčastěji s rovnou daní souhlasí příznivci občanských demokratů (44,2 procenta). Není překvapením, že největší výhrady mají vůči rovné dani voliči sociální demokracie (56,2 procenta).

Lidé si myslí, že rovná daň by nejvíce prospěla bohatým lidem, kterým by se snížila daňová zátěž (56 procent). Méně už je těch, kteří se domnívají, že rovná daň by přispěla ke zlepšení přilivu zahraničních investic do ČR (34,3 procenta).

"Návrh na zavedení rovné daně sám o sobě zatím nezískal mezi českou veřejností dostatečnou pordporu. Podpora je vyšší u vzdělanějších a příjmově nadprůměrných skupin, u podnikatelů a příznivců ODS," píše se ve zprávě Factum Invenio.