Zahrnuje rovněž usnadnění přístupu nejchudších zemí na světové trhy do roku 2008. Souhlas všech 149 členských zemí s rezolucí oficiálně potvrdil hongkongský tajemník pro obchod a průmysl John Tsang.

Nejméně rozvinuté země světa by podle deklarace měly do roku 2008 získat volný přístup na světové trhy nejméně pro 97 procent svého zboží. Země přitom požadovaly odstranění cel a kvót u 99,9 procenta zboží.

Deklarace ale nezahrnuje podrobný popis postupů při odstraňování cel a vývozních subvencí pro zemědělské a průmyslové produkty. Tyto podrobnosti, které jsou nezbytné k dosažení všeobecné obchodní dohody v rámci takzvaného katarského kola obchodních jednání, by měly být podle deklarace vypracovány do 30. dubna 2006.

Katarské kolo začalo v roce 2001 v katarské metropoli Dauhá. Podle původních předpokladů už mělo být ukončeno, ale jeho uzavření zatím vždy bránila otázka zemědělství a jeho podpory ve vyspělých zemích. Katarské kolo by mělo řešit obavy chudých států, které tvrdí, že předchozí jednání WTO na ně příliš nepamatovala.

Rozvojové státy chtějí získat jednodušší přístup na trh bohatých zemí, které své zemědělce chrání nejrůznějšími podporami a dotacemi. Chudé země ve většině případů nemohou nabídnout nic jiného než zemědělské produkty, a otázka zrušení subvencí je tedy pro ně naprosto klíčová.