Názor, že z dotčených obcí by se měli lidé vystěhovat za předpokladu vzájemné dohody, patřičného odškodnění a poskytnutí adekvátního bydlení, zastává 61,5 procenta obyvatel ČR. Zajímavé je, že v severních Čechách, kde je tato otázka aktuální, souhlasí s přesunem obyvatel a rozšířením těžby uhlí jen o trochu méně obyvatel (58,1 %), než kolik činí celorepublikový průměr.

S přestěhováním obyvatel z obce Horní Jiřetín, která leží v oblasti bohaté na hnědé uhlí, souhlasí 55,7 procenta obyvatel ČR a 50,5 procent obyvatel severních Čech. Na rozdíl od zbytku republiky je však v tomto regionu k otázce vystěhování z Horního Jiřetína mnohem více negativních postojů (44,2 procenta).

Nejdůležitější je cena energií

Z průzkumu rovněž vyplývá, že lidé v ČR se u energií zajímají nejvíce o jejich cenu. Cena dodávek elektřiny je velmi důležitá pro čtyři pětiny obyvatel, za spíše důležitou ji považuje dalších 13 procent lidí. Druhým nejvýznamnějším parametrem je pro občany ČR spolehlivost dodávek elektřiny bez výpadků. Za velmi důležitý označilo tento faktor 78 procent lidí. Mnohem méně lidem záleží na kvalitě služeb dodavatele elektřiny, například komunikace či fakturace. Za důležité to považuje 54 procent Čechů.

Pro obyvatele ČR je rovněž poměrně málo důležitá výroba energie z obnovitelných zdrojů. Za velmi důležitou ji označilo necelých 28 procent lidí, naopak spíše nedůležitá je pro pětinu obyvatel. Mnohem více jsou obnovitelné zdroje důležité pro obyvatele severních Čech, kde je za velmi důležité nebo spíše důležité označily tři čtvrtiny lidí. Za "zelenou" energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů by byla ochotna připlácet polovina populace, 40 procent lidí připlácet nechce.

Jako zdroj vytápění používají domácnosti v České republice nejčastěji dálkové ústřední topení (celkem 38 procent), dále lokální topení na plyn (34,5 procenta) a lokální topení na uhlí (20,4 procenta). V severních Čechách lidé častěji využívají dálkové ústřední topení (44,3 procenta) na úkor topení na plyn a uhlí. Přes polovinu lidí (54,4 procenta) podle průzkumu vůbec nezajímá, z jakého zdroje je vyrobena energie, kterou odebírají. V severních Čechách je zájem o původ energie mnohem vyšší, o zdroj energie se tam zajímá 55,7 procenta obyvatel.

Největším problémem je jaderná energetika

Za největší problém české energetiky považují občané ČR zejména bezpečnost jaderné energetiky. Na stupnici od 1 do 4, kde 1 znamená největší problém, dostala bezpečnost jaderné energetiky průměrnou známku 2,07. Následují obavy z rostoucí závislosti na dodávkách zdrojů energie, zejména zemního plynu, ze zahraničí, které občané ohodnotili průměrnou známkou 2,52. Za přibližně stejný problém považují lidé nedostatek obnovitelných zdrojů a tepelné elektrárny spalující uhlí. Tyto dva faktory byly ohodnoceny průměrnou známkou 2,69, respektive 2,70.