Kromě toho stát vlastní ještě rizikové záruky ve výši 95,6 miliardy korun. Na zvýšení dluhu se například v oblasti zahraničního financování podílel fakt, že v průběhu třetího čtvrtletí ČR čerpala vládní půjčky od Evropské investiční banky ve výši 2,2 miliardy korun.

"Celkový načerpaný objem od počátku roku dosáhl 7,7 miliardy Kč, což činí zhruba 65,4 procenta plánovaného ročního objemu," uvedlo ministerstvo na internetu.

Proti předchozímu čtvrtletí naopak poklesl krátkodobý státní dluh z 21,7 procenta na 19,4 procenta. Podle MF tím byl dosažen nejen cíl 24 procent a méně pro rok 2005, ale byl překročen i konečný limitní cíl 20 procent a méně platný pro konec roku 2006.

"Do konce roku tento ukazatel pravděpodobně překročí opět hranici 20 procent vzhledem ke splátce 37. emise státního dluhopisu v objemu 28 miliard Kč v říjnu 2006. Průměrná splatnost státního dluhu zůstala stabilizována," uvedlo ministerstvo.

Státní dluh je dluhem centrální banky. Spolu s dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů vytváří takzvaný veřejný dluh.