O výši pokuty rozhodl ÚOHS již v březnu 2004, ale jednotlivé firmy proti verdiktu podaly rozklad.

Zahájení správního řízení označil Pecina ve svém rozhodnutí za legitimní, protože podniky se mají ve své obchodní politice rozhodovat samostatně bez kontaktů se svými konkurenty. Chybí však jakýkoli ověřitelný důkaz, že byla narušena soutěž v materiálním smyslu.

"Samotný pojem neprodávat vejce za ceny pod vlastními náklady je bez znalosti výše těchto nákladů jak u konkurenčního, tak v případě vlastního podniku natolik neurčitý, že závěr o nepřímém určení ceny stěží obstojí," vysvětlil Pecina.