"Neříkáme, že neprodáme. Kraj vyzveme k dalšímu jednání, abychom mohli dosáhnout kompromis, ale takový, aby nebylo ohroženo hospodaření družstva," řekl. Dodal, že představenstvo družstva ve středu projednalo nabídku kraje a nesouhlasí s nabízenou kompenzací za ekonomickou újmu, ani s postupem, jak by prostředky měly být čerpány.

"Od začátku ale tvrdíme, že nejdůležitější je doba pronájmu půdy," prohlásil s tím, že pokud by družstvo náhradní pozemky dostalo do pronájmu alespoň na patnáct let, je ochotno jednat o snížení sumy vyčíslených kompenzací. Podle něj je délka pronájmu náhradních pozemků zásadním požadavkem družstva, kraj však navrhuje pronájem na pět let s roční výpovědní lhůtou.

Pokud jde o ekonomickou újmu spojenou s přemístěním rostlinné výroby na náhradní pozemky a s hospodařením na nich, družstvo částku vyčíslilo na 147 mil. korun během dvaceti let, kraj ale je ochoten zemědělcům poskytnout 60 miliónů korun čerpáním z fondu během deseti let. Družstvo chce kompenzace ve dvou, třech splátkách.

Kraj je překvapen

Tisková mluvčí kraje Šárka Swiderová označila podmínky družstevníků za přehnané. Podle ní je pronájem na tak dlouhou dobu bez výpovědní lhůty vyloučen. "Patnáctileté pronájmy jsou naprosto nestandardní a na začátku vyjednávání o nich řeč nebyla. Překvapuje nás to, to nepůjde," uvedla.

Náměstek hejtmana Pavel Drobil (ODS) už před několika dny řekl, že požadavek na patnáctiletý pronájem pozemků je naprosto nerealistický. Pokud jde o kompenzace za ekonomickou újmu, kraj je podle Swiderové ochoten se dohodnout na zvýšení částky, kterou již dříve navrhl, ale pouze v řádech stovek tisíců, maximálně jednotek miliónů korun.

Zemědělské družstvo v připravované průmyslové zóně vlastní na dvou místech celkem zhruba půl hektaru, ale obhospodařuje 276 hektarů orné půdy, kterou má od jednotlivých vlastníků v pronájmu.

Jasno má být za týden

Do 8. prosince musí kraj oznámit, zda se pozemky pro strategického investora podařilo zcelit. Pokud se to nepodaří, hrozí, že automobilka Hyundai v ČR nebude.