Banka začne vyplácet první klienty 17. května mezi 8. a 18. hodinou. "Je samozřejmé, že není možné vyplatit všech 114 180 klientů během jediného dne; klienti proto budou zváni postupně na konkrétní termín a na konkrétní místo," uvedl mluvčí GE Jan Hainz. V sobotu bude banka vyplácet na 78 vybraných pobočkách, od následujícího pondělí zahájí výplaty i na zbývajících 110 obchodních místech. Veškeré peníze budou vyplaceny v českých korunách. Jde ovšem o tzv. kreditní zůstatek. Banka sečte veškeré vklady, od kterých odečte splatné závazky a výslednou částku sníží o deset procent. Přesnou výši vyplácené částky sdělí GE Capital Bank klientům UB předem písemně. Pokud s ní nebudou souhlasit, mohou se obrátit s písemnou reklamací na Fond pojištění vkladů. Peníze na občanku nebo živnostenský list Vklady budou vyplaceny pouze majitelům vkladu. Pokud se majitel vkladu rozhodne pověřit k převzetí výplaty jinou osobu, musí ji vybavit úředně ověřenou plnou mocí. Klienti z řad fyzických osob musí výplaty doložit dokladem totožnosti a v případě bezhotovostního převodu číslem účtu. Hotovostní výplaty nad 50 tisíc musí nahlásit dva dny dopředu. Podnikatelé budou muset předložit rovněž živnostenský list. U právnických osob budou výplaty vázány na IČO a budou vypláceny jen bezhotovostně. Nutný bude rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce. Klienti mají ze zákona nárok na výplatu 90 procent svého vkladu, maximálně však 780 tisíc korun. S tím jsou ale klienti UB nespokojeni a požadují výplatu celých vkladů podobně jako tomu bylo u dříve zkrachovalých bank. Naposledy se svých peněz domáhali v pondělí před Parlamentem - [celá zpráva]