Meziročně se ale podíl nezaměstnaných o jednu desetinu bodu snížil. Převážnou část zaměstnaných tvoří nadále zaměstnanci, ale za posledních dvanáct měsíců klesl jejich počet o více než 42 tisíc. Do zaměstnání v současnosti dochází 3,9 miliónu lidí, tedy 82,4 procenta všech pracujících, zjistili statistici.

O 83 tisíc stoupl meziročně počet podnikatelů a asi dvě třetiny z nich nezaměstnávají žádné další lidi. Podnikatelů bez zaměstnanců přibývá především ve stavebnictví, obchodu a opravárenství. S výjimkou Olomouckého kraje se jejich počet zvýšil ve všech ostatních regionech republiky.

Většina nezaměstnaných nemá vzdělání

Jako nejlepší obrana před ztrátou zaměstnání se nadále osvědčuje vyšší dosažené vzdělání. Více než sedmdesát procent lidí bez práce jsou osoby se základním a středním vzděláním bez maturity. Zaměstnání se nedaří najít zhruba každému pátému člověku se základním vzděláním. Naproti tomu nemá práci pouze každý padesátý držitel vysokoškolského diplomu. U středoškoláků s maturitou je míra nezaměstnanosti 5,4 procenta, u lidí bez maturity včetně vyučených 8,2 procenta

 Počet zaměstnaných mužů činil podle statistiků v letošním 1. čtvrtletí 2,688 miliónu a žen 2,063 miliónu. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se nejvíce zvýšilo množství pražských zaměstnaných. Krajský přírůstek zaměstnaných o 7 tisíc vykázali také ve Středočeském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Obecná míra nezaměstnanosti tak podle metodiky ILO v prvním čtvrtletí 2003 činila 7,6 procenta. Podle úřadů práce, které zveřejňují měsíční údaje, činila míra nezaměstnanosti k 31. březnu 10 procent, když na konci předchozích dvou měsíců byla 10,2 procenta. Zaměstnání hledalo v březnu podle údajů úřadů práce 528 tisíc lidí.