"Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.9.2004 je nicotné," uvádí se doslova na úřední desce soudu.

"Rozsudek ve věci dosud nemáme k dispozici," řekl Kristián Chalupa z tiskového odboru úřadu. Neví se tedy, zda bude úřad proti rozhodnutí protestovat.

ÚOHS pokutoval všechny operátory celkovou sankcí 44 miliónů korun, z toho na Eurotel připadalo 22 miliónů a na T-Mobile 12 miliónů korun. Tehdejší předseda úřadu Josef Bednář v rozhodnutí uvedl, že smlouvy o propojení sítí pouze navzájem mezi sebou a ne s pomocí třetího operátora jsou nepovolené a narušily soutěž. Ve věci již v létě uspěl Eurotel, kde soud konstatoval, že v kauze má právo rozhodovat jen Český telekomunikační úřad.

"Žaloba společnosti T-Mobile ale dosud rozhodnuta nebyla," doplnil Chalupa s tím, že proti zamítavému stanovisku soudu ve věci Eurotelu podal úřad kasační stížnost.

Antimonopolní úřad má poměrně vysokou úspěšnost při soudních přezkumech. Podle jeho aktualizace k 13. říjnu tohoto roku bylo z 31 rozhodnutých žalob celkem 23 zamítnuto a ve dvou případech soud řízení zastavil. Pětkrát uspěla proti ÚOHS žalující strana, z toho proti čtyřem z těchto případů úřad podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.